หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่อยู่28 หมู่ 10 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์086 878 2877

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง