หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

ช่องทางติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

แบบฟอร์มติดต่อ


การติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
  • 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  • 044-110661
  • E-mail : saraban_06311607@dla.go.th

แผนที่หน่วยงาน

        

        
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง