หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

             

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทาง... ช่องทาง...

Facebook

Q&A ถาม-ตอบ

อ่านต่อ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

Youtube
Youtube

กิจกรรม / ผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง และ e-GP

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง