หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียด

ที่อยู่108 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์081 790 2516

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง