หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอัครเดช มโนธรรม

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดองค์กาารบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่48/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์086 530 9559

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง