หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประเทือง อาจทวีกูล

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่87 หมู่ที่ 1 บ้านตะโก ตำบลบ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์095 941 3949

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง