หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

    นางสาวรุ่งทิวา ตระกูลรัมย์

    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

    นายภูวดล ทุรังรัมย์

    พนักงานจ้างทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง