หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวิษณุ สุริพล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0914710042

 • thumbnail

  นายปธิกร การรัมย์

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

  0843238992

 • thumbnail

  นายนพดล จุติประโคน

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอำพล นุยืนรัมย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง