หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศศิรดา แผ้วพลสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  085 015 0051

 • thumbnail

  นางพฤทธิรัศมิ์ การเพียร

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

  0817236223

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ นุกาศรัมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวยุภา ธนะวิริยะศักดิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางชัชยาวรรณ อุไรพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง