หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศศิรดา แผ้วพลสง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางพฤธิรัศมิ์ การเพียร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวภัชชญา พรภิรมย์สวัสดิ์

  เจ้าพนักงานจ้ดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ นุกาศรัมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางชัชยาวรรณ อุไรพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง