หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายธนินทร์ อนันตโอฬาร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมควร สงัดรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายทวี กองรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายบรรยวัสถ์ หงส์สมศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง