หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวยุภา ธนะวิริยะศักดิ์

กลุ่มบุคลากรกองคลัง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง