หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนพดล จุติประโคน

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียด

ที่อยู่29 หมู่ 1ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์095 323 8720

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง