หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมควร สงัดรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่6 หมู่ 2 บ้านโสน ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์093 549 6578

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง