หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธนินทร์ อนันตโอฬาร

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่63 หมู่ 3 บ้านโคกโพธิ์ ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์061 109 4060

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง