หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

ตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

    นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ์

    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง