หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวภณิษา นิกูลรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0863192179

 • thumbnail

  นางภิญญาภัชต์ นุรักรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางกัลยรัตน์ จะแรบรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส จงสูง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ผกา ปลั่งกลาง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวมาลินี จันทคาม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววงเดือน ดำปานดี

  ครู

 • thumbnail

  นางศิริพร นะราชรัมย์

  ปฏิบัติงานดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางชลธิชา ชินบุตร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางลิตา การรัมย์

  ปฏิบัติงานดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววรรณศรี นันทปลา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง