หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายอรรพล วรรณสินธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  091 832 7969

 • thumbnail

  นางสาววิไลลักษณ์ พะวรรัมย์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  0934853986

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง