หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Twitter Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

  086 530 9559

 • thumbnail

  นายเฟื่องศาสตร์ นรารัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  081 790 2516

 • thumbnail

  นางฉัตรนภา เกษมสุข

  นิติกร ชำนาญการ

  0619595992

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา ฉิมพลี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  0897213305

 • thumbnail

  นายสุรชัย ขวัญศิวิไลย์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

  0624153672

 • thumbnail

  นายมงคลชัย จันเทศ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  0819996491

 • thumbnail

  นางสาววนิดา คุ้มกุดเขียว

  เจ้าพนักงานธุรการ

  0868759536

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ พลเลื่อย

  พนักงานขับรถยนต์

  0898885753

 • thumbnail

  นางมีนา กันรัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0887015282

 • thumbnail

  นายปิ่นศักดิ์ ติมอนรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง